A weboldal adatvédelmi tájékoztatója 

Számunkra különösen fontos az Ön személyes adatainak védelme, ezért az Ön adatainak feldolgozását kizárólag a törvényes előírásoknak (GDPR, DSGVO, TKG 2003) megfelelően végezzük. Az alábbi adatvédelmi tájékoztató tartalmazza a "DRIVING-YOUR-SALES.COM" weboldalunkat érintő adatfeldolgozás legfontosabb szempontjait. 

1. Általános információ

Ebben az adatvédelmi tájékoztatóban elmagyarázzuk, hogy weboldalunk meglátogatásakor milyen információt tárolunk és azt hogyan használjuk fel a továbbiakban. A tájékoztatóból megtudhatja, hogy miként ellenőrizheti az Önről tárolt adatok helyességét, illetve hogyan aktualizálhatja az adatbankunkban tárolt személyes adatait. A DRIVING-YOUR-SALES.COM a DRIVING YOUR SALES GMBH márkaneve. 

2. Az adatfeldolgozásért felelős szervezet neve és címe

Az Általános Adatvédelmi Rendelet értelmében az adatkezelésért felel: 

DRIVING YOUR SALES GMBH 
Stempfergasse 3
8010 Graz
Tel.: +43 (0) 316 / 22 50 79

3. Személyes adatok kezelése

Egyszerű weboldal-látogatás esetén csupán elérési adatokat tárolunk, ún. szerver-naplófájlok formájában. Ezek az Ön böngészője által rendelkezésre bocsátott, nem személyes jellegű adatok, nevezetesen: 

  • böngésző típusa / verziószáma
  • operációs rendszer 
  • referrer-URL (az előzőleg meglátogatott oldal)
  • a hozzáférést biztosító gép azonosítója (IP-cím)
  • a hozzáférés dátuma és időpontja

Ezek az adatok számunkra nem rendelhetőek hozzá egy adott személyhez. Az adatok más adatforrásokkal való összevetésére nem kerül sor, azokat egy statisztikai kiértékelést követően töröljük. E célból tároljuk weboldalunk  felhasználóinak elérési adatait – ideértve az IP-címeket is – a szerver-naplófájlokban. A naplófájlokat egy elemzőszoftverrel statisztikai célból havonta összesítjük, majd töröljük. Ezáltal egy adott személy adatainak a visszakeresése nem lehetséges számunkra. 

Weboldalunk egyes funkcióinak használatakor a látogatónak személyes adatokat – pl. név, e-mail vagy postai cím – kell megadnia. Ezen információk megadása önkéntes alapon történik. 

Az Ön adatainak általunk végzett feldolgozása ausztriai szervereken történik, így arra az EU adatvédelmi előírásai vonatkoznak. A jelen tájékoztató 10. pontjában („Külső szolgáltatók“) utalunk az esetleges kivételekre az olyan harmadik fél által biztosított eszközök igénybevételét illetően, amelynek szerverei külföldön üzemelnek. 

4. A személyes adatok felhasználása

A weboldal abban az esetben tárolja az Ön személyes adatait, amennyiben Ön kitölti a kapcsolatfelvételi űrlapot, amit mi az Ön kérésének megfelelően használunk fel, pl. felvesszük Önnel a kapcsolatot, hogy megválaszolhassuk az Ön által feltett kérdéseket. 

Amennyiben az Ön adatait harmadik félnek vagy alvállalkozónak továbbítjuk, ezt csak az érvényes adatvédelmi előírások betartása mellett tesszük, például szerződésben vállalt kötelezettségeink teljesítése érdekében biztosítjuk, hogy a Szolgáltató megtekinthesse a szükséges statisztikai adatokat. 

Az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül személyes adatait nem továbbítjuk harmadik félnek, kivéve azokat a vállalkozásokat, külső szolgáltatókat, amelyek számunkra végeznek adatfeldolgozást. Ezek a szolgáltatók szerződésben vállalnak kötelezettséget a szövetségi adatvédelmi előírások 

betartására, így számukra kifejezetten tilos az Ön adatainak az eredeti céltól eltérő felhasználása.  

Fenntartjuk a jogot arra, hogy Önt – előzetes hozzájárulása alapján – a megadott kapcsolattartási adatok felhasználásával tájékoztassuk újdonságainkról, ajánlatainkról mindaddig, amíg adatainak ilyen célú felhasználását írásban kifejezetten meg nem tiltja nekünk.

Az Ön által rendelkezésünkre bocsátott adatból származó adatokat – különös tekintettel azokra az adatokra, amelyeket Ön csupán szerződéses céllal, belső célra adott meg nekünk – csak abban az esetben továbbítjuk harmadik fél részére, amennyiben erre törvény kötelez bennünket, illetve jogos üzleti érdek merül fel. 

Törvényi előírások folytán – különösen adózási megfontolásokból – előfordulhat, hogy köteleznek bennünket az Ön adatainak a weboldalunk használatát meghaladó időszakon túli tárolására. Az adattárolást mindazonáltal csak az előírt mértékben, a jogszabályi előírások betartásával végezzük. 

5. Hírlevél

Hírlevelek, e-mailek és más elektronikus üzenetek küldését (a továbbiakban: „hírlevél”) csak a címzett beleegyezésével, illetve törvényes engedély birtokában végezzük. A hírlevélre való feliratkozási adatainak módosításához szükség van az Ön beleegyezésére. 

5.1 Kettős opt-in és naplózás

A hírlevelünkre történő feliratkozás egy ún. kettős opt-in rendszerben történik. Ez azt jelenti, hogy a feliratkozás után Ön kap egy e-mailt, amelyben arra kérjük, hogy erősítse meg feliratkozását. Ez a megerősítés azért szükséges, hogy senki se tudjon idegen e-mailcímmel feliratkozni. 

A hírlevél-feliratkozásokat naplózzuk annak érdekében, hogy igazolni tudjuk a feliratkozási folyamat jogi előírásoknak való megfelelőségét. Ide tartozik a feliratkozás és a megerősítés időpontjának, valamint az IP-címnek a tárolása. Ugyanígy naplózzuk az ügyféladatokban Ön által, a „KundenMeister” rendszerben kezdeményezett módosításokat is. 

5.2 A „KundenMeister“ email-küldő szolgáltatás használata

A hírlevelek kiküldése a „KundenMeister“ rendszeren keresztül történik, amely a Koerbler GmbH (Hofweg 1, 8430 Wagna) szoftveres megoldása. A hírlevelünkre feliratkozók email-címeit és más, ebben az összefüggésben kezelt adatait a KundenMeister ausztriai szerverein tárolják. A hírlevél kiküldésével és kiértékelésével kapcsolatos információkat a mi megbízásunk alapján gyűjtik. A hírlevelünkre feliratkozók adatait a KundenMeister nem használja fel saját célból üzenetek küldésére, illetve nem továbbítja azokat harmadik fél számára. 

Cégünk megbízhatónak tartja a KundenMeister-t és annak IT-, valamint adatbiztonsági rendszerét. Ezen túlmenően a KundenMeister egy velünk kötött adatkezelési szerződés keretében szavatolja számunkra felhasználóink adatainak védelmét, az adatoknak a mi megbízásunkból történő, ezeknek az adatvédelmi szempontoknak megfelelő feldolgozását, valamint kifejezetten azt, hogy nem továbbítja azokat harmadik fél számára. 

5.3 Bejelentkezési adatok

A hírlevélre való feliratkozáshoz elegendő az Ön email-címének megadása.

Opcionális lehetőségként Ön megadhatja családi- és utónevét, valamint címét és telefonszámát is. Ezeket az információkat csak a hírlevelek tartalmának az olvasóink érdeklődési köréhez való igazításához használjuk fel. 

5.4 Statisztikai felmérés és elemzés

A hírlevél egy ún. „web-beacon“-t – egy pixelnagyságú adatállományt – tartalmaz, amely a hírlevél megnyitásakor kerül lehívásra a KundenMeister szerveréről. E lehívások keretében technikai információk – pl. az Ön böngészőjével és operációs rendszerével kapcsolatos adatok –, valamint az Ön IP-címe és a lehívás időpontja lesz lekérdezve. Ezeket az információkat a techikai adatok és a célcsoportok alapján a szolgáltatás minőségének javítására, illetve a lehívás (IP-cím alapján beazonosítható) helye és időpontja alapján a célcsoportok és az Ön olvasási szokásai megismerésére használjuk. 

A statisztikai felmérések közé tartozik annak megállapítása, hogy az elküldött hírlevelet megnyitották-e, mikor nyitották meg és milyen linkekre kattintottak. Bár ezek az információk technikai okokból hozzárendelhetők lennének az egyes hírlevél-olvasókhoz, sem nekünk, sem a KundenMeister-nek nem célja az egyedi felhasználók megfigyelése. A kiértékelés célja sokkal inkább az, hogy megismerhessük felhasználóink hírlevélolvasási szokásait, és hogy az általunk küldött tartalmakat az ő érdeklődésükhöz tudjuk igazítani, illetve más, az érdeklődésüknek megfelelő tartalmakat tudjunk nekik küldeni. 

5.5 Online-értesítés és adatkezelés

Bizonyos esetekben a hírlevél olvasóját ügyfélkezelési (CRM) rendszerünkbe, a „KundenMeister"-be irányítjuk. Például hírleveink tartalmaznak egy olyan linket, amelyre kattintva a címzett on-line olvashatja a hírlevelet (erre pl. az email-program esetleges megjelenítési problémái miatt lehet szükség). A hírlevél olvasói továbbá utólagosan korrigálhatják adataikat, pl. az email-címüket. A KundenMeister adatkezelési tájékoztatója az ő oldalukon olvasható. 

5.6 Leiratkozás/visszavonás

Ön bármikor leiratkozhat hírlevelünkről, azaz visszavonhatja hozzájárulását annak kiküldéséhez. 

A leiratkozási link minden hírlevél végén megtalálható. 

5.7 Az Adatvédelmi Rendelet jogi alapjai

A 2018. május 25-től hatályos Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR, DSGVO) előírásainak megfelelően tájékoztatjuk Önt, hogy az email-címek kezelése az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR, DSGVO) 6. cikke 1. bekezdésének a) pontja és 7. cikke alapján, valamint az UWG törvény 7. cikkének 2. és 3. bekezdése alapján történik. A statisztikai felmérések és elemzések lebonyolítása, valamint a bejelentkezési folyamat naplózása a GDPR (DSGVO) 6. cikke 1. bekezdésének f) pontjában részletezett jogos  érdekünk alapján, a törvényi előírások szerint történik. Arra törekszünk, hogy felhasználóbarát, ugyanakkor biztonságos hírlevélrendszert üzemeltessünk, amely üzleti érdekeinket szolgálja, ugyanakkor a felhasználók elvárásainak is megfelel. 

Tájékoztatjuk Önt továbbá arról, hogy a GDPR (DSGVO) 21. cikkében foglaltak alapján Ön bármikor megtilthatja személyes adatainak jövőbeni kezelését, különösen a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelést.

6. Megbízás alapján történő adatkezelés

A személyes adatok feldolgozására vonatkozó külön megállapodás keretében az Ön személyes adatait a Koerbler GmbH (Hofweg 1, 8430 Wagna) KundenMeister rendszerébe továbbítjuk, ahol azokat megbízásunkból kezelik és használják fel a GDPR (DSGVO) 28. cikkében foglaltaknak megfelelően. E vonatkozásban nincs szó az Ön személyes adatainak harmadik fél számára történő átadásáról adatvédelmi értelemben véve. Az adatokért adatvédelmi tekintetben továbbra is mi, a Menschen im Vertrieb Beratungsgesellschaft mbH & Co. KG vagyunk felelősek. 

7. Sütik

Ez a weboldal a Google Analytics rendszerét, a Google weboldal-elemző szolgáltatását használja. A Google Analytics ún. „sütiket” (cookies), azaz szöveges adatállományokat használ, amelyek az Ön számítógépén tárolódva lehetővé teszik a weboldal Ön általi használatának elemzését. A weboldal Ön általi használatáról a sütik révén szerzett információkat (ideértve az Ön IP-címét is) a Google amerikai szervereire továbbítja és ott tárolja. Ezeket az információkat a Google a weboldal Ön általi használatának kiértékelésére, a weboldalon végzett aktivitásokról a weboldal üzemeltetője számára készített jelentések összeállítására, valamint a weboldal és az internet használatával összefüggő további szolgáltatások nyújtására használja. A Google ezeket az információkat harmadik fél számára is továbbíthatja abban az esetben, ha ezt törvény írja elő, illetve ha ez a harmadik fél a Google megbízásából végzi a kérdéses adatok feldolgozását. A Google semmilyen módon nem köti össze az Ön IP-címét más Google-adatokkal. Böngészőprogramjának megfelelő beállításával Ön megtilthatja a sütik tárolását, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy ebben az esetben a weboldal funkcióit nem fogja tudni teljes mértékben kihasználni. A weboldal használatával Ön beleegyezik abba, hogy az Ön tevékenységével keletkező adatokat a Google a fentiekben részletezett módon és célból feldolgozza. 

8. Az Ön jogai

Ön bármikor megtilthatja személyes adatainak felhasználását, felvilágosítást kérhet az Önről tárolt személyes adatokról, másolatot kérhet azokról, módosíthatja, aktualizálhatja személyes adatait, zároltathatja vagy töröltetheti azokat. Ehhez kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi email-címen: office@driving-your-sales.com.

9. Adatbiztonság, külső linkek

Kötelezettséget vállalunk arra vonatkozóan, hogy az Ön személyes adatait biztonságosan kezeljük és megtesszük a szükséges óvintézkedéseket annak érdekében, hogy megóvjuk Önt adatainak elvesztésétől, meghamisításától, az azokkal való visszaélésektől.

Nem vállalunk felelősséget azon szolgáltatók tartalmaiért, amelyek weboldalainkról hiperlinkek útján érhetők el. Weboldalainkon sok link mutat  olyan tartalmakra, amelyek nem saját szervereinken vannak tárolva. A külső tartalmak belinkelésekor ellenőrizzük azok jogszerűségét, de nem zárható ki, hogy a szolgáltatók időközben módosítják azokat. Nem vagyunk kötelesek ezeket folyamatosan ellenőrizni, így semmilyen felelősséget nem vállalunk ezzel kapcsolatban.

10. Külső szolgáltatók

(1) Google Analytics

Időről időre a Google Analytics rendszerét, a Google Inc. ("Google") weboldal-elemző szolgáltatását használjuk. Ezt a Google Inc. (1600 Amphitheatreparkway, Mountain View, CA 94043, United States; a továbbiakban: Google) bocsátja rendelkezésünkre és üzemelteti. A Google Analytics ún. „sütiket” (cookies), azaz szöveges adatállományokat használ, amelyek az Ön számítógépén tárolódva lehetővé teszik a weboldal Ön általi használatának elemzését. A weboldal Ön általi használatáról a sütik révén szerzett információkat a Google amerikai szervereire továbbítja és ott tárolja. Az ezen a weboldalon levő IP-anonimizálás aktiválásakor az Ön IP-címét a Google az EU tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térséghez csatlakozott további államok esetében előzetesen lerövidíti. Csak kivételes esetben fordul elő, hogy a teljes IP-cím a Google valamelyik amerikai szerverére kerül, és ott rövidítik le. E weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat a weboldal Ön általi használatának kiértékelésére, a weboldalon végzett aktivitásokról készített jelentések összeállítására, valamint a weboldal üzemeltetője számára a weboldal és az internet használatával összefüggő további szolgáltatások nyújtására használja. 

A Google Analytics használata keretében az Ön böngészője által továbbított IP-címet a Google nem köti össze más Google-adatokkal. Böngészőprogramjának megfelelő beállításával Ön megtilthatja a sütik tárolását, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy ebben az esetben a weboldal funkcióit nem fogja tudni teljes mértékben kihasználni. Ezen túlmenően Ön letilthatja a sütik révén szerzett, a weboldal Ön általi használatára vonatkozó adatok (ideértve az Ön IP-címét) gyűjtését és a Google általi feldolgozását, amennyiben letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző-kiegészítőprogramot: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=

(2) Harmadik felekhez kapcsolódó egyéb eszközök

Az Ön adatait egyéb, harmadik felek által biztosított eszközök is összekapcsolhatják más felhasználói fiókokkal. Amennyiben Ön weboldalunk meglátogatásakor be van jelentkezve egy adott harmadik fél szolgáltatásába, úgy az adott szolgáltató érzékelheti az Ön látogatását és hozzáférhet bizonyos adatokhoz. Az ehhez kapcsolódó adatvédelmi tájékoztatásért kérjük, forduljon az adott szolgáltatóhoz. 

IP-anonimizálás:

Weboldalunkon IP-anonimizálási funkciót használunk. Ennek működésekor az Ön IP-címét a Google az EU tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térséghez csatlakozott további államok esetében előzetesen lerövidíti. Csak kivételes esetben fordul elő, hogy a teljes IP-cím a Google valamelyik amerikai szerverére kerül, és ott rövidítik le. E weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat a weboldal Ön általi használatának kiértékelésére, a weboldalon végzett aktivitásokról készített jelentések összeállítására, valamint a weboldal üzemeltetője számára a weboldal és az internet használatával összefüggő további szolgáltatások nyújtására használja. A Google Analytics használata keretében az Ön böngészője által továbbított IP-címet a Google nem köti össze más Google-adatokkal.

 

11. Az adatvédelmi tájékoztató módosításai

A DRIVING YOUR SALES GMBH fenntartja a jogot arra, hogy a jelen adatvédelmi tájékoztatót bármikor módosítsa az érvényes adatvédelmi előírások figyelembevételével. 

DRIVING YOUR SALES GMBH 

Stempfergasse 3
A-8010 - Graz

Graz, 2019. január